10

Uitbetaling

Wanneer wordt er uitbetaald?

Dashboard > Uitbetaling


Donaties worden wekelijks op dinsdag uitbetaald.


Alle donaties ontvangen tot dinsdag 07:30 worden worden verwerkt. 


Alle donaties ontvangen na dinsdag 07:30 worden de volgende week op dinsdag uitbetaald.


In je dashboard onder Uitbetaling kan je de uitbetaling volgen. Zodra de uitbetaling batch is aangemaakt veranderd de status van je betaling van Open naar In behandeling.


De uitbetaling gebeurt vóór middernacht op dinsdag. Zodra er daadwerkelijk is uitbetaald veranderd de status van In behandeling naar Uitbetaald


Afhankelijk van je bank ontvang je de betaling binnen 1 tot 3 werkdagen later op de opgegeven bankrekening die gekoppeld is aan je actie. 


De kosten worden automatisch ingehouden op het uit te keren bedrag en kan je 24/7 inzien in je dashboard onder Uitbetaling. Je kan hier een factuur met BTW specificatie, downloaden per uitbetaaldatum.


Let op: uitbetaling kan alleen plaats vinden mits er een bankrekening toegevoegd en gekoppeld is aan je actie. Geen uitbetaling ontvangen? Hoogst waarschijnlijk heb je jouw bankrekening nog niet gekoppeld aan jouw actie. Vink het vakje aan waarbij je jouw actie koppelt aan je bankrekening. 


De uitbetaling op bankrekeningen uit niet SEPA-landen vind handmatig plaats op een door de actiebeheerder te bepalen tijdstip. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie.


Storing bij de uitbetaling

In zeldzame gevallen kan er een storing optreden bij ING (onze bank) waardoor wij niet tijdig kunnen uitbetalen. In dat geval verschijnt hierover een melding bovenaan de pagina Uitbetaling in je dashboard. Zodra de storing is verholpen zal worden overgaan tot uitbetaling en zal de status van je uitbetaling veranderen van In Behandeling naar Uitbetaald.


Ontvang je het geld liever in één keer aan het einde van de actie?

Dit is mogelijk door je bankrekening pas aan je actie te koppelen wanneer je uitbetaald wilt worden. De ontvangen donaties zullen zich in de tussentijd in jouw account verzamelen en zijn altijd 24/7 in je dashboard zichtbaar.


Actie beginnen zonder bankrekening te koppelen?

Je kan je actie beginnen zonder dat er een bankrekening is toegevoegd en/of gekoppeld aan je actie. De ontvangen donaties verzamelen zich dan in jouw account en worden pas uitbetaald zodra er een bankrekening is toegevoegd en gekoppeld. Alle donaties en je saldo zijn 24/7 online zichtbaar in je dashboard.


Wordt er nog steeds uitbetaald als ik mijn doelbedrag niet haal?

Ja. Wij betalen altijd uit. Het instellen van een doelbedrag en/of het halen van een ingesteld doelbedrag heeft geen invloed op de wekelijkse uitbetaling.


BTW Factuur van de kosten

Je kan in je dashboard onder Uitbetaling een factuur voor de kosten met BTW specificatie, downloaden per uitbetaaldatum.


#: uitbetaling, betaling, uitbetaald, uitbetalen, betalen, betaald, betaalfrequentie, factuur, BTW-factuur, facturen, kosten-factuur, BTW

Was dit artikel behulpzaam?

19 van 19 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht