10

Terugbetaal service donaties

Mijn actie is niet geslaagd, heeft zijn doel niet bereikt of het project wordt niet voortgezet; ik wil de donateurs terugbetalen.

Indien je de mogelijkheid wilt om donaties terug te kunnen betalen bij het niet behalen van je doel en/of het niet doorgaan van je project, bieden wij daarvoor een terugbetaal service aan.


Hierbij moet je goed realiseren dat er transactiekosten gemoeid zijn bij zowel de ontvangst alsook het terugbetalen van donaties.


Er zijn 2 opties:


1. Uitbetaling aan de actiebeheerder heeft reeds plaats gevonden -> Terugbetaling door de actiebeheerder: Jij betaalt de donaties zelf terug. In je dashboard van je Steunactie account kan je een lijst met donateurs (naam, e-mailadres, donatiebedrag) inzien en downloaden. Ga daarvoor in je dashboard naar Donaties. Je kan de donateurs een e-mail schrijven, uitleggen dat de actie niet of slechts deels is gelukt en dat je graag hun donatie wilt terugstorten en of ze hun bankrekening gegevens willen toesturen.


Let op: Dit kan alleen voor donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd. Indien donateurs anoniem hebben gedoneerd hebben jij noch wij hun gegevens en kan je ze dus ook niet aanschrijven. Mocht je de mogelijkheid tot zelf terugbetalen van de donaties open willen houden, dan raden we je aan donateurs aan te sporen om niet anoniem te doneren in de tekst van je actie.


2. Uitbetaling aan de actiebeheerder heeft nog niet plaats gevonden -> Terugbetaling door Steunactie: Terugbetalen van donaties kan aan alle donateurs - inclusief de donateurs die anoniem hebben gedoneerd. Onze betaalserviceprovider Mollie beschikt over de bankrekening gegevens van alle donateurs, ook die anoniem hebben gedoneerd. Hier zijn echter transactiekosten aan verbonden voor zowel de ontvangst van donaties alsook het terugbetalen. Kosten zijn afhankelijk van de gekozen betaalmethode door de donateur. Steunactie rekent dezelfde transactiekosten voor het terugbetalen van donaties als er gerekend wordt voor de ontvangst van donaties. Dit is een vast bedrag van €0,50 per donatie plus de variabele transactiekosten die sommige betaalmethoden rekenen. Je betaalt dus dubbele transactiekosten omdat er tweemaal de transactie wordt uitgevoerd. Zie https://steunactie.nl/tarieven voor een overzicht. Je ontvangt vooraf een factuur voor deze kosten, die eerst betaald dient te worden voordat wij kunnen overgaan tot terugbetalen.


Het is mogelijk om je donaties niet uitgekeerd te krijgen via de wekelijkse uitbetalingsrondes (zodat je gebruik kunt maken van de terugbetaal service van Steunactie) door je bankrekening niet te koppelen aan je actie waardoor er niet wekelijks wordt uitbetaald en het geld zich verzamelt in je Steunactie account. Mocht jouw doel/project toch slagen, dan kan je alsnog jouw bankrekening koppelen aan je actie waardoor uitbetaling plaats zal vinden op de eerste, daaropvolgende, dinsdag. 

Was dit artikel behulpzaam?

3 van 4 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht