Donatie aftrekbaar?

Ik heb een donatie gedaan; kan ik deze aftrekken voor de belasting?

Nederland


In Nederland zijn donaties aftrekbaar in bepaalde gevallen:


1. Donatie aan een goed doel of andere organisatie met ANBI status

2. Donatie aan een vereniging


Donatie aan een goed doel of andere organisatie met ANBI status

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Controleer wel even of de instelling inderdaad een ANBI is. 

Dat kan met het 'Programma ANBI' die te vinden is op deze website van de belastingdienst:  


Meer informatie: Belastingdienst


Donatie aan een vereniging

Alleen periodieke giften zijn bij donaties aan verenigingen aftrekbaar. 


Een periodieke gift? Wat is dat? Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:


- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

- U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

- U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. 


Voor meer uitgebreide informatie kijk op de volgende site: https://goededoelen.nl/geven/geven-en-belasting


België

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan 60% van het gedoneerd bedrag als belastingvermindering worden opgevoerd door de schenker.


Meer informatie: Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) - Giften


Duitsland

In sommige gevallen zijn donaties aftrekbaar indien de de ontvanger van de schenking aantoonbaar de middelen gebruikt voor de financiering van liefdadige, welwillende of kerkelijke taken. Er is een tweede vereiste: de organisatie moet in Duitsland zijn gevestigd - ongeacht waar ter wereld de steun wordt verleend.

Het geschonken bedrag wordt vermeld in de bijlage bijzondere kosten van de aangifte inkomstenbelasting. Een ontvangstbewijs voor donaties is sinds 2017 niet meer nodig: Als de ontvanger van de schenking het ontvangstbewijs rechtstreeks elektronisch doorstuurt naar de belastingdienst, hoeft de schenker geen afzonderlijk schenkingsbewijs meer in te dienen.


Er is een minder bureaucratische procedure voor de aftrek van giften van minder dan 300 euro (2022): Hier neemt het belastingkantoor genoegen met een zogenaamd vereenvoudigd bewijs. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsbewijs zijn of een kopie van het bankafschrift.

Schenkingen kunnen natuurlijk onbeperkt zijn - maar de belastingvermindering is beperkt. Maximaal 20 procent van alle inkomsten kan in de belastingaangifte als bijzondere uitgaven worden afgetrokken. Als u bijvoorbeeld 30.000 euro per jaar verdient, kunt u giften tot 6.000 euro aftrekken. Als het schenkingsbedrag hoger is, is het mogelijk het naar het volgende jaar over te dragen.


Meer informatie: In Duitsland moet men – afhankelijk van woonplaats – de belastingdienst van de betreffende deelstaat (‘finanzämter’) raadplegen. Via deze overkoepelende site van de Bundeszentralamt für Steuern kan men de juiste belastingdienst vinden. 


Oostenrijk

Giften aan verenigingen en andere instellingen zijn aftrekbaar indien zij:


De aftrek beperkt zich tot 10% van het belastbare inkomen van het voorgaande jaar.


Meer informatie op: Bundesministerium Finanzen


Frankrijk

Particulieren in Frankrijk kunnen aanspraak maken op een vermindering van de inkomstenbelasting van 66% van het gedoneerde bedrag of een vermindering van 75% op de vermogensbelasting. Donaties aan bepaalde doelen kunnen in aanmerking komen voor een aftrek van 75%. De belastingvermindering is echter beperkt tot 20% van het jaarlijkse belastbare inkomen.


Meer informatie op: Direction générale des Finances publiques


Verenigd Koninkrijk

Schenkingen aan goede doelen van particulieren zijn belastingvrij.


U kunt belastingvermindering krijgen als u doneert:


  • via Gift Aid
  • rechtstreeks van uw loon of pensioen, via Payroll Giving


Meer informatie: Government Digital Service


Overige landen: Raadpleeg de lokale belasting authoriteiten.


Disclaimer

Informatie over belastingzaken wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch en/of fiscaal bindend advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij raden altijd aan advies in te winnen bij een deskundige.


#: belastingen, aftrekbaar, ANBI, aftrekken, aftrek, aangifte, fiscus

Was dit artikel behulpzaam?

10 van 11 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht