Moet ik mijn ontvangen donaties aangeven bij de Belastingdienst?

In nagenoeg de meeste gevallen zijn er geen gevolgen voor de belasting. Donaties zijn giften zonder tegenprestatie en als dusdanig onbelast en er is in de meeste gevallen geen meldingsplicht. Check altijd de belasting authoriteiten in het land van aangifte voor de exacte regels en voorwaarden. 


Nederland

Iedereen mag een donatie/gift ontvangen zonder daarvan opgave/aangifte te hoeven doen aan de belastingdienst mits het donatie bedrag niet hoger is dan €2.658 (dit is de drempel voor 2024 - de drempel was €2.418 in 2023). Dit bedrag geldt PER DONATEUR en PER JAAR. Dat betekent dat u van verschillende personen - PER PERSOON - tot maximaal €2.658 per jaar belastingvrij mag ontvangen. Je kunt dus gerust bijvoorbeeld €100.000,- inzamelen met crowdfunding, zonder daar schenkbelasting over te betalen, mits de afzonderlijke donaties onder de €2.658,- per donateur blijven.


Ouders mogen in 2024 zelfs €6.633 (2023: € 6.035) belastingvrij schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.


Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken-in-2024


Nu kan het zijn dat iemand een bedrag doneert dat hoger is dan €2.658 euro. Dan kun je een verzoek indienen tot kwijtschelding van de schenkbelasting. Het moet dan gaan om een schenking voor noodzakelijk levensonderhoud of noodzakelijke medische hulp van degene voor wie de gift bestemd is. Een voorbeeld hiervan is als geld ingezameld wordt voor een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland, die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en waarvoor de begiftigde niet de eigen middelen heeft om de kosten te betalen. Of hiervan sprake is wordt van geval tot geval getoetst. Zo'n verzoek moet worden ingediend bij de Staatssecretaris van Financiën.


Meer informatie: Belastingdienst (1) en Belastingdienst (2)


België

Een onrechtstreekse schenking per overschrijving is een zuiver bancaire transactie waarbij de schenker geld van zijn bankrekening rechtstreeks overschrijft naar de bankrekening van de begunstigde. Voor schenkingen per overschrijving geldt geen registratieverplichting en moet dus geen schenkingsrecht betaald worden.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Financien (FOD)


Duitsland

Indien u als particulier geld inzamelt (§ 7 ErbStG), bedraagt het belastingvrije bedrag van een schenking hiervoor 20.000 € (§ 16 ErbStG) per persoon binnen een termijn van 10 jaar, waarna schenkingsrecht van toepassing is. Dit belastingvrije bedrag kan hoger zijn in geval van een familieband tussen de schenker en de ontvanger, afhankelijk van de graad van verwantschap.

Als dezelfde persoon meerdere giften doet, worden deze bij elkaar opgeteld. Giften worden echter niet tot in de eeuwigheid vastgelegd. In plaats daarvan spelen alleen de giften die binnen een periode van 10 jaar zijn gedaan een rol.


Meer informatie: In Duitsland moet men – afhankelijk van woonplaats – de belastingdienst van de betreffende deelstaat (‘finanzämter’) raadplegen. Via deze overkoepelende site van de Bundeszentralamt für Steuern kan men de juiste belastingdienst vinden. 


Oostenrijk

Meer informatie: Bundesministerium Finanzen


Frankrijk

Meer informatie: Direction générale des Finances publiques


Great Britain

Meer informatie: Government Digital Service


Overige landen: Raadpleeg de lokale belasting authoriteiten.


Bedrijven: belasting bij giften voor bedrijven

Als er een donatie wordt gedaan en daarbij geen tegenprestatie wordt verwacht is er sprake van een gift. Dit wordt gezien als omzet voor de inkomstenbelasting. De winst neemt hierdoor toe en daarover betaal je weer belasting. Omdat er geen sprake is van een tegenprestatie ben je geen btw verschuldigd over de omzet die je op deze manier hebt gekregen. In je boekhoudprogramma kun je dit dus verwerken als inkomsten zonder btw.


Tip: Raadpleeg ook het volgende artikel over fiscaal aftrekbaarheid van donaties en dit artikel voor informatie over een attest of donatiebewijs

Disclaimer

Informatie over belastingzaken wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch en/of fiscaal bindend advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij raden altijd aan advies in te winnen bij een deskundige.


#: aangifte, opgaaf, opgave, belasting, belastingen, fiscus, fiscaal, vrijstelling, schenken, schenking, schenkbelasting, gift, belastingvrij, registratie, registratieplicht, registratieverplichting, opgaveplicht, meldingsplicht, melding, schenkingsrecht, tegenprestatie

Was dit artikel behulpzaam?

12 van 13 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht