Moet ik mijn ontvangen donaties aangeven bij de Belastingdienst?

In nagenoeg alle gevallen zijn er geen gevolgen voor de belasting. Donaties zijn giften zonder tegenprestatie en als dusdanig onbelast en er is in de meeste gevallen geen meldingsplicht. Check altijd de belasting authoriteiten in het land van aangifte voor de exacte regels en voorwaarden. 


Nederland

Iedereen mag een donatie/gift ontvangen zonder daarvan opgave/aangifte te hoeven doen aan de belastingdienst mits het donatie bedrag niet hoger is dan €2.418 (dit is de drempel voor 2023 - de drempel was €2.274 in 2022). Dit bedrag geldt PER DONATEUR en PER JAAR. Dat betekent dat u van verschillende personen - PER PERSOON - tot maximaal € 2.418 per jaar belastingvrij mag ontvangen. Je kunt dus gerust bijvoorbeeld €100.000,- inzamelen met crowdfunding, zonder daar schenkbelasting over te betalen, mits de afzonderlijke donaties onder de €2.418,- per donateur blijven.


Meer informatie: Belastingdienst (1) en Belastingdienst (2)


België

Een onrechtstreekse schenking per overschrijving is een zuiver bancaire transactie waarbij de schenker geld van zijn bankrekening rechtstreeks overschrijft naar de bankrekening van de begunstigde. Voor schenkingen per overschrijving geldt geen registratieverplichting en moet dus geen schenkingsrecht betaald worden.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Financien (FOD)


Duitsland

Indien u als particulier geld inzamelt (§ 7 ErbStG), bedraagt het belastingvrije bedrag van een schenking hiervoor 20.000 € (§ 16 ErbStG) binnen een termijn van 10 jaar, waarna schenkingsrecht van toepassing is. Dit belastingvrije bedrag kan hoger zijn in geval van een familieband tussen de schenker en de ontvanger, afhankelijk van de graad van verwantschap.

Als dezelfde persoon meerdere giften doet, worden deze bij elkaar opgeteld. Giften worden echter niet tot in de eeuwigheid vastgelegd. In plaats daarvan spelen alleen de giften die binnen een periode van 10 jaar zijn gedaan een rol.


Meer informatie: In Duitsland moet men – afhankelijk van woonplaats – de belastingdienst van de betreffende deelstaat (‘finanzämter’) raadplegen. Via deze overkoepelende site van de Bundeszentralamt für Steuern kan men de juiste belastingdienst vinden. 


Oostenrijk

Meer informatie: Bundesministerium Finanzen


Frankrijk

Meer informatie: Direction générale des Finances publiques


Great Britain

Meer informatie: Government Digital Service


Overige landen: Raadpleeg de lokale belasting authoriteiten.


Tip: Raadpleeg ook het volgende artikel over fiscaal aftrekbaarheid van donaties en dit artikel voor informatie over een attest of donatiebewijs

Disclaimer

Informatie over belastingzaken wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch en/of fiscaal bindend advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij raden altijd aan advies in te winnen bij een deskundige.


#: aangifte, opgaaf, opgave, belasting, belastingen, fiscus, fiscaal, vrijstelling, schenken, schenking, schenkbelasting, gift, belastingvrij, registratie, registratieplicht, registratieverplichting, opgaveplicht, meldingsplicht, melding, schenkingsrecht, tegenprestatie

Was dit artikel behulpzaam?

4 van 4 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht