10

Instellingen

Einddatum, profielfoto, berichten, collectanten, suggestie donatiebedragen, toegang

Dashboard: Acties > Actie bewerken > Instellingen tabblad


In het tabblad 'Instellingen' kan je verschillende opties aan en uit zetten. 


Zo kan je hier bijv. een einddatum instellen, je profielfoto wel of niet laten tonen, berichten mogelijk maken, collectanten wel of niet toestaan en de toegang tot je actie beperken. 


De standaard instellingen zijn:


 • Sta collectanten toe - staat standaard uit
 • Toon mijn profielfoto bij deze actie - staat standaard aan
 • Bezoekers mogen mij een bericht sturen - staat standaard aan
 • Schakel doneren uit - staat standaard uit
 • De actie heeft een einddatum - staat standaard uit
 • Schakel doneren uit bij bereiken doelbedrag - staat standaard uit
 • Beperkte toegang - staat standaard uit
 • Gebruik mijn eigen bedank e-mail - staat standaard uit


Daarnaast kan je suggestie donatie bedragen instellen voor een specifiek doel of item.


Uitleg:


Sta collectanten toe

Deze staat standaard uit. Als deze aan wordt gezet krijgt je een 'Word collectant' knop op je actiepagina. Lezers kunnen zich dan zelf aanmelden om collectant te worden voor jou actie. In de collectanten knop kan je mensen uitnodigen om collectant te worden. Met deze optie kunnen mensen zichzelf aanmelden om collectant te worden. 


Toon mijn profielfoto bij deze actie

Deze staat standaard aan. Hiermee wordt je profiel foto getoond op de actiepagina. Door deze uit te zetten word je profiel foto niet meer getoond. Wij raden aan je profielfoto wel te tonen op de actiepagina. Mensen doneren eerder als ze kunnen zien wie achter de actie zit. Het maakt de actie wat persoonlijker.


Bezoekers mogen mij een bericht sturen 

Staat standaard aan. Hiermee geef je lezers van jouw actiepagina de gelegenheid jou een bericht te sturen. Dit kan handig zijn als bijvoorbeeld donateurs vragen hebben over de actie, als medewerkers van de nieuwsmedia graag met je in contact komen t.b.v. publicatie van een artikel over je actie, enz. Wij adviseren deze aan te laten.

 

Schakel doneren uit

Staat standaard uit. Door deze functie aan te zetten inactiveer je de NU DONEREN knop op je actiepagina en kunnen bezoekers niet meer doneren. Je kan eenvoudig het doneren weer activeren en mogelijk maken voor bezoekers door deze functie weer uit te zetten. De actiepagina blijft in beide standen actief.  


De actie heeft een einddatum

Staat standaard uit; je actie heeft geen einddatum en blijft actief zolang je maar wilt. Als je deze optie aanzet kan je vervolgens een einddatum invullen. De einddatum wordt weergegeven op je actiepagina en na het bereiken van deze datum wordt de NU DONEREN knop inactief. Bezoekers kunnen dan wel jouw actie zien maar kunnen er niet meer op doneren. Je kan altijd je einddatum tussentijds aanpassen. Je ontvangt ook een email ter notificatie en een herinnering als de einddatum nadert (zie berichten).


Schakel doneren uit bij bereiken doelbedrag

Staat standaard uit; doneren blijft mogelijk na het bereiken van het ingestelde doelbedrag (mits ingesteld). Indien je deze optie aan zet, zal de NU DONEREN knop geïnactiveerd worden zodat het doelbedrag is bereikt en kunnen bezoekers niet meer op jouw actie doneren.


Beperkte toegang

Deze staat standaard uit en daarmee kan iedereen je actie vinden en zien. Het kan zijn dat je een actie alleen bekend wil maken in beperkte kring. Indien je niet wilt dat iedereen de actie kan zien kan je ‘Beperkte toegang’ aanzetten. 


De actie wordt dan: 


 • niet op Steunactie getoond
 • is niet vindbaar in het zoeksysteem van Steunactie
 • de actie wordt niet geïndexeerd op Google waardoor deze niet 'zomaar' gevonden kan worden. Bezoekers hebben dan de actielink nodig om de actie te bezoeken.
 • donaties worden niet getoond op de home pagina van Steunactie


Gebruik mijn eigen bedank e-mail

Deze functie staat standaard uit; donateurs ontvangen automatisch een standaard bedank e-mail namens de actiebeheerder nadat zij hebben gedoneerd. De tekst van de e-mail luidt:


Bedankt voor je donatie! Je bijdrage wordt op prijs gesteld.


Je kan de tekst van deze bedank e-mail naar eigen inzicht wijzigen indien je deze functie aanzet. Er verschijnt dan een tekstveld waarin je de standaard tekst zelf kan aanpassen. 


Donateurs ontvangen tevens een donatiebewijs bij de bedank e-mail. Donateurs ontvangen tevens een donatiebewijs bij de bedank e-mail. Dit is een bewijs dat de donateur via het platform heeft gedoneerd. Voor een officieel bewijs (attest) om te gebruiken voor fiscale redenen dient te actiebeheerder zelf een bewijs te verstrekken. De donateur doneert namelijk niet aan Steunactie maar aan de actie zelf. Steunactie is slechts een intermediair in dit proces.  


Voorgestelde donaties

Stel suggestie donatiebedragen in voor een specifiek doel of item (minimum donatie = €5,-). Donateurs behouden altijd de mogelijkheid om zelf een donatiebedrag te kiezen.

#: collectant, collecteren, einddatum, beëindigen, stoppen, profielfoto, foto, berichten, bericht, email

Was dit artikel behulpzaam?

2 van 2 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht