1

Berichten

Notificaties en overige communicatie

Berichten van Steunactie: e-mail notificaties

Dashboard > Berichten


In je dashboard onder Berichten kan je aangeven welke e-mail notificaties bij bepaalde gebeurtenissen je zou willen ontvangen.Contact met de actiebeheerder

Dashboard > Acties > Actie bewerken > Instellingen > Bezoekers mogen een bericht sturen


In je dashboard kan je aangeven of je bezoekers van jouw actiepagina jou een bericht mogen sturen. Deze staat standaard op aan. Er word dan een Contact knop getoond naast de naam van de actiebeheerder op de actiepagina. 


Wij raden aan deze optie aan te laten staan. Soms hebben donateurs vragen over de actie die ze dan gemakkelijk kunnen stellen. Het weergeven van een contact knop op jouw actiepagina vergroot de betrouwbaarheid van de actie en daarmee de donatiebereidheid. 


Let op: Berichten verstuurd aan de actiebeheerder worden gecontroleerd voordat deze worden doorgestuurd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om via het contactformulier rekeninggegevens te vragen of andere mogelijkheden voor een rechtstreekse betaling. Ook berichten die duiden op laster of met beledigende teksten worden niet doorgestuurd. Dit is conform onze algemene voorwaarden. Mocht een bericht dergelijke inhoud bevatten, sturen wij het bericht niet door naar de actiebeheerder. Door de controle kan er enige vertraging zitten tussen het moment van versturen aan de actiebeheerder en ontvangst door de actiebeheerder. 


Bedank berichten aan donateurs

Donateurs worden vanuit Steunactie - namens de actiebeheerder - automatisch bedankt met een korte email zodra zij hebben gedoneerd.


De standaard tekst van deze email is als volgt:


Beste <naam donateur>,


Bedankt voor je donatie! Je bijdrage wordt op prijs gesteld.


Met vriendelijke groet,

Steunactie

Namens: <naam actiebeheerder>  


Dashboard > Acties > Actie bewerken > Instellingen > Gebruik mijn eigen bedank e-mail

Je kan dit standaard bericht aanpassen indien gewenst. Ga daarvoor naar je instellingen van je actiepagina en naar de functie Gebruik mijn eigen bedank e-mail


Deze functie staat standaard uit; donateurs ontvangen automatisch een standaard bedank e-mail namens de actiebeheerder nadat zij hebben gedoneerd. Je kan de tekst van deze bedank e-mail naar eigen inzicht wijzigen indien je deze functie aanzet. Er verschijnt dan een tekstveld waarin je de standaard tekst kan aanpassen. 


Dashboard > Donaties

Je kan ook je donateurs een persoonlijke bedank email sturen - op elk gewenst tijdstip - door een lijst te downloaden van jouw donateurs en de bijbehorende email adressen mits de donateurs niet anoniem hebben gedoneerd. Ga daarvoor naar Dashboard > Donaties


Donateurs (niet anoniem) ontvangen een email als je een update plaatst. 

Als je een update plaatst, ontvangen donateurs automatisch een email om ze op de hoogte te stellen dat er een update is geplaatst en dat ze deze kunnen bekijken op de actiepagina. 


#: contactknop, bericht, contact, actie beheerder, actiebeheerder, organisator, actieorganisator, communicatie, bedankemail, bedanken, notificaties, berichten, notificatie, melding, meldingen

Was dit artikel behulpzaam?

3 van 4 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht